Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom informeren wij u over dit onderwerp.

De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van CASHBACK-KAART . De verantwoordelijke hiervoor is CASHBACK-KAART B.V. De gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de cashback storting en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door CASHBACK-KAART  en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. CASHBACK-KAART verstrekt geen gegevens aan derden waardoor je privacy in het geding komt. Indien je bezwaar hebt tegen het verstrekken van je adresgegevens aan derden, dan kun je dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kun je dit schriftelijk kenbaar maken of je geeft dit eenvoudig aan via de link die elke commerciële mail van CASHBACK-KAART bevat. 
 

Internet

Bij elk bezoek aan onze website wordt je ip-adres en, indien mogelijk, je domeinnaam automatisch door onze server herkend. CASHBACK-KAART  bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele persoonsgegevens, maar uitsluitend om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van de website te kunnen verbeteren. 

E-mailadres

Je e-mailadres wordt slechts bewaard indien je dit direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt. CASHBACK-KAART gebruikt je e-mailadres voor het doel waarvoor je het verstrekt hebt en voor andere marketing-en servicedoeleinden, voor zover je daarvoor toestemming hebt verleend. Je e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Bankgegevens

Het nummer van je bankrekening wordt slechts bewaard indien je dit direct aan ons opgeeft in verband met een cashback storting naar dit rekeningnummer. CASHBACK-KAART gebruikt het nummer van je bankrekening alleen voor het doel waarvoor je het verstrekt hebt en wordt nooit verstrekt aan derden.

Informatie

Alle informatie die je vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing-en servicedoeleinden.
Dit privacy beleid en de algemene voorwaarden van CASHBACK-KAART zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.

Reageren op ons privacy beleid kan via ons contactformulier.

Gratis verkrijgbaar bij

Primera logo Cash Back