Voorwaarden

Algemene voorwaarden Cashback-kaart

 1. De Cashback-kaart is een product van CBK bv., Louis Jansenplein 3A, 5431 BV Cuijk.
 2. Door gebruik te maken van de Cashback-kaart gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. De Casback-kaarten is gebonden aan een actieperiode en werkt vanuit het principe op=op.
 4. De Cashback storting geldt alleen als gebruik wordt gemaakt van onze website www.cashback-kaart.nl met de invulling van de specifieke code van de cashbackkaart voor de betreffende actie.
 5. CBK bv. is gerechtigd deelnemers uit te sluiten wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform de algemene voorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze gedragen.
 6. CBK bv. is niet verantwoordelijk voor de producten en/of de dienstverlening van de deelnemende bedrijven met een Cashback-kaart.
 7. CBK bv. is niet verantwoordelijk voor de levering van de producten.
 8. CBK bv. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de deelname aan de cashbackkaart acties.
 9. CBK bv. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, die samenhangt met het gebruik van de website en links naar websites van derden op haar website of andere technische faciliteiten.
 10. CBK bv. besteedt de grootste zorg aan haar website en de organisatie van haar acties. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet volledig of onjuist is. De mogelijke consequenties kunnen niet leiden tot aansprakelijkheid van schade aan CBK bv.
 11. De Cashback is verschillend per deelnemend bedrijf en per actieperiode.
 12. De klanten vermelden het banknummer van een Nederlandse bank voor de storting van de cashback.
 13. De Cashback wordt door ons eenmaal per maand gestort op deze bankrekening:
  1. op of rond de 20ste van elke maand;
  2. als de gevraagde gegevens volledig zijn ingevuld;
  3. als de bestelling voor 100% betaald is aan de aanbieder.
 14. Alleen als aan alle voorwaarden is voldaan wordt de Cashback storting uitgevoerd.
 15. Uw gegevens gebruikt CBK bv om u te informeren over lopende en komende acties. Als u hierop geen prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken bij ons eerste mailbericht.
 16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. CBK behoudt zich het recht voor om een Cashback-kaart te beëindigen of te wijzigen zonder opgave van redenen en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade.
 17. Vragen of opmerkingen over de Cashbackkaarten:
  1. schriftelijk aan CBK bv., Louis Jansenplein 3A, 5431 BV Cuijk, CBK bv.
  2. per email: info@cashback-kaart.nl
  3. telefonisch 0485-310053.

Gratis verkrijgbaar bij

Primera logo Cash Back